Presim të dëgjojmë nga ju

Ju lutemi zgjidhni formën më praktike për të kontaktuar me ne për çdo informacion mbi produktet/shërbimet tona apo për çdo shprehje interesi bashkëpunimi mes nesh.
Mirë u dëgjofshim!

Adresa jonë:

Rruga Nacionale Peshkpi
km 7, Vlorë, Shqipëri

(English) +355 6970 517 70/71
(Italian) +355 6970 517 71
(Greek) +355 6970 517 72
stone.albania@yahoo.com