Presim të dëgjojmë nga ju

Ju lutemi zgjidhni formën më praktike për të kontaktuar me ne për çdo informacion mbi produktet/shërbimet tona apo për çdo shprehje interesi bashkëpunimi mes nesh.
Mirë u dëgjofshim!

  Adresa jonë:

  Rruga Nacionale Peshkpi
  km 7, Vlorë, Shqipëri

  (English) +355 6970 517 70/71
  (Italian) +355 6970 517 71
  (Greek) +355 6970 517 72
  stone.albania@yahoo.com