STONE ALBANIA

Firma “Vëllezërit Kapaj” ka filluar aktivitetin e saj në viti 1988 në qytetin e Vlorës. Ata jane specializuar në shtetin grek për përpunimin e te gjitha llojeve të mermereve dhe graniteve.

Pas disa viteve të suksesshme në punë firma ndërroi emrin e saj në Stone Albania ata zgjeruan aktivitetin e tyre duke hapur kavën e gurit Olivia Gri, Olivia Fantastik, dhe Olivia Perla ky material sigurohet ne Malet e Laberise.

Me ketë gur përveç punimeve të shumta që ka bërë në të gjithë Shqipërinë firma ka lidhur kontrata afatgjata me firma të fuqishme, në Itali, Greqi, Amerikë, Kinë, Indi, Kore, Brazil, Sigapur.

Materiali gurit Olivia sigurohet ne blloqe lastra, (i djegur, bocciarduar, i luciduar, i gdhendur, i skalitur). Firma merr përsiper trasportin, projektin dhe zbatim të projekteve të mëdha, përveç materialit tonë të gjitha llojet e materialeve mermer dhe granit.